Ацмена е род храсти и малки дървета от семейство Миртови (Myrtaceae). Те се свързват с гуавата. Името произлиза от гръцката дума за “изобилие”.

Има 15 вида, шест от които са ендемични за Австралия, а останалите са с родина Малайзия.

Ацмената се използва за храна на ларвите на някои видове пеперуди, включително Aenetus ligniveren.

Разновидности:

Acmena divaricata

Acmena graveolens

Acmena hemilampra

Acmena ingens

Acmena macrocarpa

Acmena resa

Acmena smithii