Акраденията се среща в двa вечнозелени видa. А. frankliniae е малък до среден храст. Той има красиви, ароматни, лъскави тъмнозелени листа и плоски клъстери от бели цветя в края на пролетта.

Тези видове могат да се отглеждат само в мек климат, в почва, която има добър дренаж.

Разновидности:

A. frankliniae;

A. euodiiformis.