Всички сме свикнали с правоъгълните резервоари или други аквариуми с нормални размери, но този уникален аквариум-лабиринт с няколко големи кълба, свързани помежду си, наистина изглежда удивително.

Този воден лабиринт има специална стойка, проектирана да скрива осветлението и филтриращите компоненти на аквариума.