Начало » Енциклопедия » Треви

Късокрак / Brachypodium

Късокракът е тревисто растение. То се среща в широколистните и иглолистните гори в европейската част на Русия, както и в Западна Европа, Централна и Източна Азия. Сред най-известните видове са: – перестият късокрак (Brachypodium pinnatum) расте на горски почви и черноземи. Стъблата са с височина 50-120 см, коренищата са пълзящи. Листата са плоски, светлозелени, по [...]