Дълбочината на засяване на семената зависи от едрината на семената, от начина, по който никнат, от механичния състав и влажността на почвата. Обикновено дребните семена, които съдържат малък запас хранителни вещества, се засяват по-плитко, за да може кълнът им да достигне повърхността на почвата.

На тежки глинести и студени почви семената се засяват по-плитко, отколкото на леки проветриви и топли почви. На сухи почви е необходимо сеитбата да се извършва по-дълбоко.

Когато семената не се засяват на подходяща дълбочина, попадат при неблагоприятни условия за поникване. При плитко засяване и при липса на влага семената не поникват, част от тях се изкълвават от птиците, лошо се вкореняват и т.н., а при дълбоко засяване кълновете не могат да достигнат повърхността на почвата или я достигат силно изтощени. Много дълбоко заровените семена по липса на кислород не покълнват, а при ранните пролетници почвата през пролетта на по-голяма дълбочина не е затоплена достатъчно и семената им попадат при неблагоприятни температурни условия.