Късокрак / Brachypodium

Късокракът е тревисто растение. То се среща в широколистните и иглолистните гори в европейската част на Русия, както и в Западна Европа, Централна и...Още