Габионите са правоъгълни елементи (кошове) от усукана телена мрежа, които могат да бъдат запълнени с разнообразен материал, най-често – с речни или кариерни камъни.

Габионите осигуряват ефективна пропускливост и са самодрениращи се, което ги прави подходящи при защита срещу ерозия на речни корита, стръмни откоси, скатове и др. Освен това габионите допускат прорастването на растения и дървета, запазвайки максимално естествения вид на ландшафта.

Монтажът с габиони не е труден, тъй като имат опростена конструкция. Съществуват в различни, понякога нестандартни, размери и форми. Ако ги използвате за създаване на подпорна стена в градината, то стената може да добие уникална форма в зависимост от начина на свързване на отделните секции.

Габионите са подходящи за изграждане и на други декоративни елементи в градината като пейки, маси, плантатори, огради и огнища. Възможно е и да ги съчетаете с дизайна на Вашето градинско езеро, водопад, алея или стълбище.