Зеленият покрив е открит рай за трева, цветя или зеленчуци, както и място за отдих. Той служи и за изолация през лятото и през зимата, което намалява потреблението на енергия (и разходите). Освен това абсорбира дъждовната вода и предотвратява ерозията, както и осигурява здравословна среда за обитание на насекоми и птици.