artgarden.bg събра за Вас галерия с живи тунели от цветя, храсти и дървета от крaсиви места по света като парка Ашикага в Япония, тунела на любовта в Ровно – Украйна, цветния тунел в Брисбейн и др.

Много от вас сигурно са имали възможността да попаднат в центъра на такъв приказен тунел, естествено изплетен от растителност или с помощта на човешка ръка. Несъмнено, прекрасното усещане е незаменимо.