Този живописен планински път започва с дървена платформа за наблюдение, намираща се на 650 метра над най-дългия и най-дълбокия фиорд в Норвегия – Аурландс.

Пътеката се извива в продължение на около 48 км през планинското плато и е популярен туристически маршрут.

Платформата е първата завършена част от проекта на маршрута. По-късно е добавена тоалетна в наклонен бетонен куб, както и бетонна пътека и пейка с изглед към североизточния край на платото.

Пътят се разширява и води в една пещера, където художникът Марк Дион е поставил модел на спяща мечка върху купчина човешки боклуци, предизвиквайки въпроса дали човекът или животните господстват над цивилизацията.

Туристическият маршрут Aurlandsfjellet е един от 18-те национални туристически маршрута в Норвегия.