От използването на портокали, кристали или фонтани до правилната употреба на цветовете или късметлийския бамбук, има много начини, които могат да подобрят енергията на вашия дом или офис според Фън Шуй.

Какво всъщност е Фън Шуй? Това е прост въпрос, на който е трудно да се отговори.

Фън Шуй е древно изкуство и наука, развито преди около 3000 години в Китай. Това е комплекс от знания, които разкриват как да се балансират енергиите на всяко пространство, за да се осигури здраве и сполука на практикуващия ги.

Фън означава вятър, а шуй – вода. В китайската култура вятърът и водата се свързват с добро здраве, оттам – добър Фън Шуй означава добър късмет, а лош Фън Шуй означава лош късмет или нещастие.

Фън шуй се базира на Даоиската философия и разбиране на природата, особено на идеята, че земята е жива и изпълнена с Чи, или енергия.

Древните китайци са вярвали, че енергията на земята може да създаде или да прекъсне царството, така да се каже. Теориите за Ин и Ян, както и петте Фън Шуй елемента, са някои от основните аспекти на Фън Шуй анализа, които идват от даоизма.