Тази цветна къща без врати е дело на Matt Gibson Architecture + Design и не само впечатлява с цветната си входна врата, но и с това, което е отвъд нея. Концептуално отвъд тази зелена врата няма врати и пространството е по-меко очертано, отколкото се очаква от улицата. Дизайнът е в отговор на нуждата от връзка със “зеленото” пространство и чувството за свобода.