Тази красива и зелена къща е дело на архитектите от Guz Architects. Намира се в Сингапур и е проектирана за младо семейство. Планът и ориентацията на сградата са съобразени изцяло с хълмистия терен и позволяват на бриза да се носи в свободен поток. Идеята е домът да отразява характер, доколкото е възможно в гъсто населената градска среда на Сингапур.

Интересни елементи в дизайна са водната покривка на пода, зеленината по покрива, както и отворите, които пропускат светлината отвсякъде. И все пак изключително красиви са плачещите върби, които са основният акцент в къщата.