Подпорни стени в градинатаЕстественият неравен терен предлага отлична възможност за създаване на декоративен ефект. Може да го постигнете чрез изграждане на подпорни стени, с които да организирате пространството в градината.

Подпорните стени са интересен елемент на ландшафтния дизайн, който успешно съчетава красота с функционалност. Укрепителната му функция има за цел да запази почвата от срутване на откоси, насипи и стръмни терени.

Още от древността са познати терасираните склонове, подходящи за отглеждане на лозя и други култури, както и впечатлението, което създават терасовидните градини. Днес, освен за изграждане на терасовидни лехи с цветя, подпорните стени като декоративен елемент в градината се използват и в съчетание с алеи, стълбища, езера и др.

Тухли, камъни, дървени греди и бетон са сред най-често използваните материали при изграждане на подпорни стени. Изборът на материал зависи от стила на градината.

Бетонните стени могат да се изградят до по-голяма височина, но е добре да се използва армировка за подсилване здравината на конструкцията, както и да се предвиди дренаж и хидроизолация. Бетонните подпорни стени могат да се покрият с декоративна облицовка като камъни и тухли, декоративна мазилка или пълзящи лиани.

Подпорни стени в градинатаКамъкът и тухлите, от своя страна, са предпоставка за изграждане на уникална форма и линия на подпорната стена – права, дъговидна, разчупена, с променлива височина или стъпаловидна. Камъните, които се използват, могат да са разнообразни по форма, плоски или заоблени.

Дървените греди несъмнено създават усещане за топлина и уют, но е необходимо да се предвиди хидроизолация и да се третират с импрегниращи препарати, за да се повиши устойчивостта им към променливите атмосферни условия. Дървените трупи, от които се гради подпорната стена, може да са ориентирани хоризонтално или вертикално.

Съществуват и подпорни стени от габиони или геоклетки.

Габионите са правоъгълни елементи (кошове) от усукана телена мрежа, които се запълват с камъни или друг материал. Монтажът с габиони не е труден и стената може да добие уникална форма в зависимост от начина на свързване на отделните секции. Габионите са подходящи за изграждане и на други декоративни елементи в градината като пейки, плантатори, водопади или езера.

Геоклетъчната система позволява озеленяване на откоса чрез отстъпи в лицевата част на конструкцията, запълнени с хумусен слой.

Все по-популярна е и идеята за т.нар. “цъфтящи подпорни стени” (“джоб” стени), които съдържат джобове с пръст или вградени съдове, в които са посадени скални цветя или ампелни растения.