Начините за създаване на тревна площ са основно два – сеене на тревно семе и чрез поставяне на тревни чимове. Който и начин да изберете трябва да подготвите мястото за затревяването.

Подготовката се състои от няколко основни стъпки:

1.     Премахване на нежеланата растителност като се използват хербициди. Използват се както хербициди за широколистна растителност така и такива за тревна растителност. Това се прави, за да може културата трева която ще бъде на вашето място да е от точно определени и селектирани видове, а не от диво растящи такива.

2.     След като изчакате седмица, две, можете да минете на следващия етап – прекопаване. Той може да бъде извършен с помощта на мото фреза или пък, ако не разполагате с такава можете да прекопаете и на ръка. Това е и времето, когато можете да добавите тор или пясък ако пръстта на мястото е тежка.

3.     След като прекопаете трябва да извършите заравняване на площта като горният слой не бива да има буци и неравности.

4.     Изборът на време за посев също е важен. Можете да сеете по всяко време на годината с изключение на зимата, стига да сте осигурили достатъчно вода за поливане, тъй като семената дори на сухоустойчивите видове се нуждаят от вода за да поникнат. Все пак най- доброто време за посяване на нова тревна площ е пролетта или началото на лятото.

Следващият етап е етапа на избор на тревна смеска или тревни чимове. Той зависи най-вече от топологията на мястото, и начина по-който ще се използва мястото, запасеността с вода и растителността, която заобикаля поляната. Пазара изобилства от смески за различни по предназначение тревни площи, така че няма да е трудно да си осигурите семената. Ето някои възможности, които може да срещнете в магазините и градинските центрове:

1.     Спортна тревна смеска– За тревни площи предназначени за игрални детски зони, спортни терени, площи около беседки, пейки или барбекю, се използва тревна смеска, устойчива на утъпкване.

2.     Тревна смеска за сянка – Използва се при сенчести места под короната на дърветата или северните части около сградите, където е и по-влажно. Трябва да се има предвид, че на много плътна сянка (например под някой орех), никога тревния килим няма да бъде толкова красив и гъст, а ще е прореден и с голи места. При такива условия озеленителите използват почвопокривни растения като заместител на тревата. Такива растения са Vinca, Pachysandra, Hypericum, Нedera и др.

3.     Универсална тревна смеска – На българския пазар има многобройни варианти на тревни смески, но когато се говори за “универсална смеска”, обикновено се има предвид тревно семе за слънце и “шарена” сянка.

По света, най-често използвания начин за затревяване е ЗАЧИМЯВАНЕТО. В нашата страна, ландшафтните архитекти все по-често използват този незабавен и ефективен метод, с който вие можете да се наслаждавате на красотата на градината си веднага след като озеленителите са си отишли.Тревният чим представлява парче почва със смес от подбрани житни треви устойчиви за определените условия на околната среда и експлоатацията. Той е готова, свежа, гъста “пружинираща” под краката ви зелена морава, която само трябва да бъде “монтирана” във вашия двор. Той представлява “килимче от трева”.

Предимствата на чима са много. Няколко от най-важните са, че с поставяне на готов тревен чим вие ще избегнете един много дълъг период на изключително интензивна поддръжка- косене, валиране, торене, аериране и т.н., необходим за получаването на качествена и естетична тревна площ. Освен естетическо, чимът има и чисто практическо предимство, а именно- той е вече укрепнала и устойчива на различните биотични и абиотични фактори трева. Като недостатък можем да споменем единствено цената.

Ако решите, че предпочитате метода със ЗАСЯВАНЕ следващата ви крачка трябва да бъде засяването. То може да се извърши както на ръка така и с с машина. Независимо кай начин за сеене предпочетете нормата за посяване на 100 квадратни метра е 3-4 кг. освен ако не е описано друго на опаковката на сместа.

Ако сеете на ръка трябва да внимавате семената да бъдат разпространени равномерно по терена. Разделяте семената, предназначени за дадената площ на две равни части. Половината сеете като минавате цялата площ в едната посока, а с другата повтаряте, като се движите перпендикулярно (на кръст). Така ще можете да разпределите семената равномерно по цялата площ.

Следва заравянето на семената. Те се заравят с градинско гребло. Внимавайте да не заровите семената прекалено дълбоко, защото е възможно да не поникнат. Идеалната дълбочина е 1 см. След като заровите семената е хубаво да валирате мястото с тежък градински валяк и, ако е възможно, да покриете с тънък пласт мулчиращ материал (например торф). Следва обилно поливане(чрез дъждуване).От тук нататък трябва само да чакате тревата да порасне достатъчно за да можете да я окосите за първи път.

Поддръжка на тревната площ 

След създаването на тревната площ е време и за нейната поддръжка. Основната част от поддръжката на една тревна площ се състои от косене, поливане и торене.

Да започнем от поливането. Най-подходящото време за поливка е привечер, когато водата би могла да се използва по-пълноценно от растенията, поради намаляващото изпарение от повърхността на почвата.
Можете да полеете и рано сутринта. През лятото е добре да поливате всеки ден.

Преминаваме към малко по-сложното – косенето. Честотата на косене зависи най-вече от метеорологичните условия и предназначението на тревната площ което определя и интензивността на поддръжката. Първата коситба, след засяване на тревното семе, се прави когато тревата е с височина около 6-7 см. Въпреки, че първоначално тя е рядка и фина, трябва да се “свали’ на 4 см. височина. Колкото по-често косите, по– гъст ще е тревният килим и обратно. След косене по възможност можете да валирате с лек градински валяк (50 кг.).При косенето сваляйте не повече от 1/3 от височината на тревата. По-добре минете с косачката два пъти, като “сваляте” по малко, отколкото да окосите наведнъж, като я скъсите драстично. Добре е да поддържате височина на тревата около 4см.

Няколко основни правила за правилното косене са, че ножовете на косачката трябва да са винаги остри, НИКОГА не се коси след валеж, поливка или ако тревата е замръзнала. Желателно е да се спазва една предварително определена посока на косене. Коректно използвайте тревокосачката и спазвайте техника на безопасност.

Следва най-сложната част – подхранването (торенето). Подхранването се извършва с цел осигуряване на тревните площи с необходимите им хранителни вещества, и се извършва всяка година.При по-честа коситба, се увеличава и потребността от торене на тревната площ. Честото поливане също предизвиква обедняване на почвата, поради отмиване на хранителните вещества от повърхностния- корено обитаем слой, към по-долните пластове.

С какви торове и колко пъти в сезона да се подхранва тревната площ?

Азотно торене– Използват се бързо действащите азотни торове (като например амониевата селитра), които освен че подхранват добре тревата, поддържат такава реакция на почвата, която предотвратява заплевяването.Тревата има нужда от около 20-30кг/дка азотен тор годишно. Разпределете тази доза през сезона т.е. добре е да торите например 4 пъти по 5-6кг./дка.

Фосфорно торене– фосфорът стимулира братенето на тревите, укрепва корените им и повишава студоустойчивостта им.

Калиево торене- Стимулира растежа на тревите,студоустойчивостта и устойчивостта им на заболявания.

Комбинирани торове -Обикновено поради голямата практичност, за подхранване на тревните площи с необходимите им елементи, се използват комбинираните (сложните) минерални торове. Те са по- бавнодействащи- 6 месеца, така че можете да ги използвате 2 пъти в годината- есенно торене- за укрепване на чима и пролетно торене. Но дори да подхраните 2-кратно през годината тревата с камбиниран тор, не пропускайте да подхранвате през лятото и с азотен тор, за да е свеж и зелен тревния килим.

При подхранване на тревната площ с изкуствени торове, които обикновено са гранулитрани, можете да разпръснете минералния тор на ръка, като внимавате да разпръснете равномерно необходимото количество, за да се получи равномерен и интензивен зелен цвят. Ако след подхранването се получат жълтеникави пръски по тревата, това ще е на тези места където сте хвърлили повече тор. Попадайки върху тревата в по големи количества, минералните торове (особено азотните) изгарят тревата. Затова на тези места, тя пожълтява. За да разпределите равномерно торовете и да избегнете такива петна по моравата, използвайте тороразпръсквачка. Веднага след разпръскване на торовете, полейте обилно тревата.  

Друга операция, необходима за поддържането на здрав и красив тревен килим е аерацията. Тя се извършва предимно, за да премахне мъртвата трева и да освободи място за нова,  обогатяв се почвения слой с кислород, изглажда мини-неравностите, подпомага усвояването на внесените изкуствено хранителни вещества. Извършва се със специално гребло или с машина, като след това е необходимо да се събере извадената суха трева.

/материали от royalpark.bg/