Най-малките цветове в света правят водните яйца, плаващи по повърхността на тихи езера и потоци. Букет от такива цветове може да се побере на върха на игла. Цялото растение, състоящо се от тънки сфери без корени, е по-малко от милиметър на дължина и не само твърдят, че дава най-малкото цвете в света, но също дава и най-малкия плод.

Тези растения имат и едни от най-бързите нива на вегетативно размножаване. Индийският вид Wolffia microscopica може да дава цвят на всеки 30-36 часа. Така за 4 месеца, едно растение би могло да даде около 1 нонилион (единица, следвана от 30 нули) поколение.

Растенията от род Wolffia съдържат около 40% протеин и са подходящи за храна. В Тайланд са известни под името „водни яйца” и са популярна храна сред хората. Използват се като зеленчук в цяла Азия.